Privacy Beleid

Gebruik van deze site, te weten www.evertthielen.com, is gebonden aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker met deze voorwaarden toestemt.

De site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de bezoeker over de projecten en activiteiten van Evert Thielen. En ondanks het feit dat Evert Thielen, zijn management en producent van de site uiterste zorgvuldigheid betrachten bij de ontwikkeling en het beheer van deze site, geven zij geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie op de site en zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik ervan.

Voorts houden Evert Thielen en zijn management zich het recht voor om eventuele fouten in soort- formaat of prijsaanduidingen te corrigeren op ieder door hen te bepalen tijdstip. Deze correcties kunnen u derhalve telefonisch, per e-mail of ander communicatiemiddel bereiken, zowel voor als na eventuele opdrachten.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt dan ook uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen, nu of in de toekomst op de site geplaatst, die geen eigendom van Evert Thielen of zijn management zijn, zijn slechts opgenomen ter informatie. Evert Thielen nog zijn management zijn derhalve verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke sites of bronnen.

Evert Thielen, zijn management en producent van de site aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producenten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen.