Werkwijze

Geïnspireerd door de schilderkunst van vroegere eeuwen maakt Evert Thielen realistische werken met een symbolische lading.

Zijn gewoonte om een paneel te voorzien van een ondertekening en meerdere lagen tempera en olieverf ontleent hij aan de 15e eeuwse schilderkunst.

Op kleiner formaat verbeeldt hij veelal interieurs waarin mensen, vooral vrouwen, zijn geplaatst.

Het accent ligt dan veelal op de interactie tussen verschillende personen, wat onder andere tot uiting komt in onderlinge blikwisseling.

Ook clair-obscur, zorgvuldig uitgewerkte licht- en schaduwpartijen versterken de onderlinge relatie tussen de figuren.

In de naakten en portretten staat het licht eveneens centraal.

Wat betreft zijn veelluiken (nu zes in totaal) is de inspiratiebron te vinden in het begrip "Gesamtkunstwerk" : het uitbeelden van onderwerpen met vele facetten als een macrokosmos.

Verschillende realiteitsniveaus, zeer gedetailleerd geschilderd en verbonden door een veelzijdige beeldtechniek, ingekapseld door een artificieel compositie schema.